رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

تلنگری رو به حقیقت

۱۵:۰۴ - ۲۰۱۶/۰۴/۲۰
امین انصاری

تلنگری رو به حقیقت

فعال دانشجویی اصلاح طلب

انتخابات ایده آل، تصوری که در هیچ جامعه ای نتوانسته جامه عمل بپوشد و همچون تمام امور دنیوی دیگر  زیرسایه قانون نسبیت قرار گرفت. پس به جرات می توان گفت هیچ انتخاباتی در تاریخ بشر نتوانسته بطور کاملا مطلوب برگزار شود و این نکته ای بود که جوامع خرد ورز در  هر انتخاباتی به حقیقت آن پی برده بودند تا وجه تمایر خود را در قیاس با اجتماعات نوپا نشان دهند. خط و مشیی که اصلاح طلبان با در پیش گرفتن هوشمندانه استراتژی رای ایجابی و سلبی و بازی در میدانکی بسیار سخت و نا برابر محصولی فراتر از پیش بینی ها را دریافت کردند و تبلور نبوغ و پیشرفت خود را به رخ جوامع توسعه یافته ی تراز یک سیاسی کشیدند و در جهت ریشه دواندن روند دموکراسی خواهی، بنیادی ترین قدم  را با موفقیت  طی کردند. قدم های هوشمندانه و حساب شده که موجب تولدی بزرگ و پر شکوه از لایه های خاکستر سال ها نا امیدی گشت. شرح پیام بر خواسته از نتایج آرا شاید آنچنان واضح باشد که بازگویی  دوباره آن موجب ملالت شود،گرچه گویا عده ای همچنان میل به دریافت آن پیام را در خود سرکوب کرده اند . اما اینجا صحبت از نگاهی دیگر است، استمرار حیات امید منوط به پیاده سازی افکار و وعده ها در فاز اجرایی آن می باشد که در غیر اینصورت عدم توفیق در پیشبرد موفقیت آمیز و ملموس ساختن نتایج نزد مردم، عدم اقبال را بیش از همه ی دوران ها را سبب می شود.
متاسفانه برآیند عملکردناخوشایند مجلس درادواری خاص نه تنهامایه امیداوری مردم خصوصا قشر جوان درمسیررشد وتوسعه  متوازن وپایدارنگردید بلکه نوعا شاهد این واقعیت تلخ بودیم که مجلس دارد ازوظایف ذاتی وقانونی خویش انحراف معناداری پیدا میکند اینجا بودکه اندیشه ضرورت واکاوی امر واصلاح رویه مجلس مطمح نظرمصلحین واندیشمندان کشور ونظام قرارگرفت.
 به راستی که تماشای چرخه ی ملالت آور تکرار مکررات، آن هنگام که عده ای خاص با پا گذاشتن بر روی خواسته های صریح و بر حق ملت و به فراموشی سپردن حقوق برگ ها  در راستای منافع دون  شخصی قدم برداشتند و ملت را از اخبار استیضاح ها، تذکرات و تهدیدهای خصمانه اقتدارگرایان اندوهگین کردند، کابینه دولتی برخواسته از آراء حداکثری مردم را با عملکردی حسرت برانگیز تحت فشار گذاشتند، جسارت بزرگی  را با زور آزمایی در مقابل غرور ملت غافل از پرتگاه پسا انتخابات از خود به نمایش گذاشتند  . حال ناراحت از گذر سریع زمان و هراسان از تصور چشمان همیشه شاکی از سال ها بی اعتنایی و حیات تیره و کوتاه سیاسی، باید رخت خود را قبل از طلوع امید  بربندند و بروند. شاید بسیاری از آن ها که دل به میدان بهارستان دادند و آمدند، نمی دانستند که این جان است تحفه ناقابل میدان بهارستان نه دل! درک شرط لزوم هزینه  از خود و حرام دانستن جان بجای دوست گزیدن برای عدم تباهی، نکته ای بود که برخی در درک آن وا مانده بودند .اکنون هم فضای  کنونی، کلید  سر بلندی بر این منصب را درک کامل از شرایط کنونی می طلبد. تنها درک همین اکنون که مجموعه ای از پر اصطکاک ترین دغدغه های کنونی شهروندان و تدبیر راهکار های عملیاتی واقعی برای آنها، بنیادی ترین خواسته مردم است که صعود از پله اول آن جز از راه گشودن باب دیالوگ واقعی با آنها خصوصا با قشر جوان که حداکثر نمودار جمعیت را مالک می باشند،  قابل دستیابی نمی باشد./ نشریه دانشجویی اختر

پرسش زد اسپم
کد زیر را وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.