رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

شهرداری هنوز در تصرف یاران شماست ؛ از چه می‌نالید ؟

پیغام خطا

 • Deprecated function: define()‎: Declaration of case-insensitive constants is deprecated در require_once()‎ (خط ۲۳ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/sites/all/modules/calendar_systems/calendar/lib/classesCore.class.inc.php).
 • Deprecated function: define()‎: Declaration of case-insensitive constants is deprecated در require_once()‎ (خط ۲۴ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/sites/all/modules/calendar_systems/calendar/lib/classesCore.class.inc.php).
 • Warning: get_class()‎ expects parameter 1 to be object, null given در cmfcExceptionStandAlone::isError()‎ (خط ۵۲ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/sites/all/modules/calendar_systems/calendar/lib/exception.class.inc.php).
 • Warning: get_class()‎ expects parameter 1 to be object, null given در cmfcExceptionStandAlone::isError()‎ (خط ۵۲ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/sites/all/modules/calendar_systems/calendar/lib/exception.class.inc.php).
 • Warning: get_class()‎ expects parameter 1 to be object, null given در cmfcExceptionStandAlone::isError()‎ (خط ۵۲ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/sites/all/modules/calendar_systems/calendar/lib/exception.class.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Warning: get_class()‎ expects parameter 1 to be object, null given در cmfcExceptionStandAlone::isError()‎ (خط ۵۲ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/sites/all/modules/calendar_systems/calendar/lib/exception.class.inc.php).
 • Warning: get_class()‎ expects parameter 1 to be object, null given در cmfcExceptionStandAlone::isError()‎ (خط ۵۲ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/sites/all/modules/calendar_systems/calendar/lib/exception.class.inc.php).
 • Warning: get_class()‎ expects parameter 1 to be object, null given در cmfcExceptionStandAlone::isError()‎ (خط ۵۲ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/sites/all/modules/calendar_systems/calendar/lib/exception.class.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Deprecated function: implode()‎: Passing glue string after array is deprecated.‎ Swap the parameters در drupal_get_feeds()‎ (خط ۳۹۴ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
۱۱:۰۵ - ۲۰۲۰/۰۵/۱۵
بی‌پرده با سرهنگ تذروی، عضو محترم شورای شهر شیراز :

شهرداری هنوز در تصرف یاران شماست ؛ از چه می‌نالید ؟

امروز از قائم‌مقام شهردار گرفته تا بعضی معاونان، رؤسای سازمان‌ها، شهرداران مناطق و بسیاری مدیران کلیدی شهرداری از یاران و همفکران شماست.اینهمه بس نیست؟ انصافتان را شکر!
به گزارش «صبح شیراز» روز چهارشنبه و در یکصد و سی و سومین جلسه شورای اسلامی شهر شیراز، آقای محمدتقی تذروی عضو علی‌البدل این شورا که مدتی است به‌صورت موقت و به جای مهدی حاجتی در جلسات شورا شرکت می‌کند، در نطق پیش از دستور خود اظهاراتی را بیان داشته که با حاشیه‌ها و واکنش‌هایی روبه‌رو شده است.
 
تذروی در این نطق، شورای پنجم را به سیاسی‌کاری متهم کرده و مدعی شده که تندروی‌های سیاسی، برنامه‌ها و فعالیت‌های شورای شهر شیراز را به حاشیه برده است. این عضو شورای شهر شیراز در بخشی از نطق خود گفته که : حتی در پوشش اخبار فعالیت‌های شورای شهر تبعیض وجود دارد و اقدامات برخی اعضا منعکس نمی‌شود و سیاسی‌کاری تا آنجا در بدنه شورای شهر نفوذ یافته که حتی نهاد مردمی یاوران محلات نیز آلوده به بازی‌های سیاسی شده و از انتخابی به انتصابی تغییر یافته است.
 
سرهنگ تذروی در ادامه مدعی شده که : شورای پنجم تصمیمات خود را خارج از صحن علنی و در «قم‌آباد» و «ساختمان فکرت» و بدون حضور همه اعضا اتخاذ می‌کند و چنین شورایی نمی‌تواند در امر جذب و نیز تبدیل وضعیت نیروی انسانی مورد نیاز شهرداری، عدالت و شفافیت را لحاظ کند.
 
این اظهارات بلافاصله و در همان جلسه با واکنش تعدادی از اعضای شورا مواجه شد. 
 
گویا آقای تذروی فراموش کرده‌اند که بنای سیاست‌بازی و سیاسی‌‌کاری در شورای شهر را ایشان و همفکرانشان در شورای چهارم گذاشتند! 
 
جناب آقای تذروی! 
 
ظاهراً «نه» محکم و قاطع شهروندان شیرازی در انتخابات سال ۹۶ را از یاد برده‌اید. شما امروز باید در دادگاه افکار عمومی شهروندان پاسخگوی عملکرد سالهای گذشته خود در شورا و شهرداری باشید؛ حال در سایه‌ی برخی کم‌کاری‌ها یا ندانم‌کاری‌های گروه‌هایی از اصلاح طلبان در مدیریت شهری و خدشه به سرمایه اجتماعی حامیان خود، فرصت را غنیمت شمرده و گذشته سیاه خویش از یاد برده‌اید که اینگونه طلبکار شده‌اید؟!
 
جناب سرهنگ! 
 
امروز که شهرداری شیراز به لطف بعضی زد و بندها و بی‌تدبیری همفکران سیاسی ما در تصرف یاران شماست؛ پس از چه می‌نالید؟ همه می‌دانند که امروز سکه‌ی شما و همراهانتان در شهرداری شیراز، بیش از دستور شهردار و نظر شورای امید در آن مجموعه رونق و اعتبار دارد؛ پس از چه گلایه می‌کنید؟ از قضا یکی از جدی‌ترین نقدها به کارنامه مدیریت مهندس اسکندرپور در شهرداری شیراز از نگاه ما، همین است که بسیاری از مدیران مؤثر شهرداری را از یاران باوفای شهردار سابق برگزیده و در عوض همفکران خود را که در بعضی مسئولیت‌ها منصوب کرده، همواره مورد بی‌مهری قرار داده است! این ایراد آنقدر جدی است که گاهی برخی از حامیان «لیست امید» از خود می‌پرسند : اگر قرار بود شهرداری با همان مدیران و همان نگاه‌ها مدیریت بشود، اصلا چه نیازی به تغییر شهردار بود؟!
 
امروز از قائم‌مقام شهردار گرفته تا بعضی معاونان، رؤسای سازمان‌ها، شهرداران مناطق و بسیاری مدیران کلیدی شهرداری از یاران و همفکران شماست.اینهمه بس نیست؟ انصافتان را شکر!
 
 
و اما سخنی با اعضای لیست امید در شورای پنجم شهر شیراز!
 
به روشنی می‌بینید که امروز جای مدعی و متهم عوض شده است و آنان که تا دیروز در دادگاه افکار عمومی محکوم و از چشم مردم افتاده بودند، امروز طلبکار شده و هل من مبارز می‌خوانند و حریف می‌طلبند! این تازه روی ماجراست؛ پشت آن، تلاش‌های این جماعت و شروع گعده‌ها و شب‌نشینی‌های انتخاباتی است تا بار دیگر در انتخابات سال بعد، شورا را بازپس گیرند و شهر را از آنچه کردند، خرابتر کنند.
بی‌تردید شما در این وضعیت پیش‌آمده مسئول‌اید و مقصر. اگر به جای افتادن به سراب مصلحت‌سنجی‌ها و چشم بستن بر خیانت‌ها به امید جلب نظر عده‌ای، از همان روز نخست حضورتان در پارلمان شهری با جدیت مقابل خطاها می‌ایستادید و خرابی‌های سالهای قبل را - که بارها وعده‌‌ی بر ملا کردنشان را داده بودید - به گوش شهروندان می‌رساندید، امروز کار به اینجا نمی‌کشید و متهمان دیروز، امروز مدعی نبودند! 
 
اگر در مقابل انتصابات ضعیف شهردار و میدان دادنِ بیش از اندازه‌ی او به یاران شهردار سابق می‌ایستادید و در عوض به جای حق‌السکوت، انتصاب نزدیکان خود را طلب نمی‌کردید؛ و یا در بحبوحه انتخابات اخیر مجلس و در ایام تبلیغات، بعد از آنکه مدیر حوزه شهردار در روزنامه‌ی خود برای شهردار سابق که کاندیدا بود، در صفحه اول تبلیغ می‌کرد، شهردار را مؤاخذه و عزل مدیر را طلب می‌کردید، امروز سرتان را بالا می‌گرفتید و از کارنامه خود دفاع کرده و به تذروی‌ها پاسخی درخور می‌دادید.
 
در یک کلام، اگر همه راه «مهدی حاجتی» را در پیش می‌گرفتید، امروز ابوعطا خوانیِ جناب تذروی و یارانش چنین ولوله‌ای برپا نمی‌کرد. تا فرصت هست در پی جبران برآیید و کاری کنید تا هم مدت سپری شده جبران گردد و هم سرمایه اجتماعی اصلاح‌طلبان بیش از این آسیب نبیند.

Plain text

 • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
 • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
 • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
پرسش زد اسپم
کد زیر را وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.