رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

اگر کسی تصور کند با تهییج افکار عمومی می‌تواند، من را به تصمیمی که تمایلی به انجام آن ندارم وادار کند سخت در اشتباه است

پیغام خطا

 • Deprecated function: define()‎: Declaration of case-insensitive constants is deprecated در require_once()‎ (خط ۲۳ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/sites/all/modules/calendar_systems/calendar/lib/classesCore.class.inc.php).
 • Deprecated function: define()‎: Declaration of case-insensitive constants is deprecated در require_once()‎ (خط ۲۴ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/sites/all/modules/calendar_systems/calendar/lib/classesCore.class.inc.php).
 • Warning: get_class()‎ expects parameter 1 to be object, null given در cmfcExceptionStandAlone::isError()‎ (خط ۵۲ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/sites/all/modules/calendar_systems/calendar/lib/exception.class.inc.php).
 • Warning: get_class()‎ expects parameter 1 to be object, null given در cmfcExceptionStandAlone::isError()‎ (خط ۵۲ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/sites/all/modules/calendar_systems/calendar/lib/exception.class.inc.php).
 • Warning: get_class()‎ expects parameter 1 to be object, null given در cmfcExceptionStandAlone::isError()‎ (خط ۵۲ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/sites/all/modules/calendar_systems/calendar/lib/exception.class.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Warning: get_class()‎ expects parameter 1 to be object, null given در cmfcExceptionStandAlone::isError()‎ (خط ۵۲ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/sites/all/modules/calendar_systems/calendar/lib/exception.class.inc.php).
 • Warning: get_class()‎ expects parameter 1 to be object, null given در cmfcExceptionStandAlone::isError()‎ (خط ۵۲ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/sites/all/modules/calendar_systems/calendar/lib/exception.class.inc.php).
 • Warning: get_class()‎ expects parameter 1 to be object, null given در cmfcExceptionStandAlone::isError()‎ (خط ۵۲ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/sites/all/modules/calendar_systems/calendar/lib/exception.class.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Deprecated function: implode()‎: Passing glue string after array is deprecated.‎ Swap the parameters در drupal_get_feeds()‎ (خط ۳۹۴ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
۲۱:۰۸ - ۲۰۱۹/۰۸/۰۹
آب پاکی مهندس رحیمی بر دستان فضاسازان :

اگر کسی تصور کند با تهییج افکار عمومی می‌تواند، من را به تصمیمی که تمایلی به انجام آن ندارم وادار کند سخت در اشتباه است

نماینده عالی دولت در استان فارس با تاکید بر اینکه ملاک انتصاب مدیران استان، پاکدستی، پاک چشمی، کار بلد بودن و قرار داشتن در چارچوب اهداف نظام و دولت است، اظهار کرد: اگر کسی تصور کند با تهییج افکار عمومی می‌تواند، من را به تصمیمی که تمایلی به انجام آن ندارم وادار کند سخت در اشتباه است.

به گزارش صبح شیراز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری فارس ، دکتر عنایت الله رحیمی در نشست با اصحاب رسانه که هم زمان با روز خبرنگار برگزار شد، ضمن تبریک روز خبرنگار به اصحاب رسانه استان فارس از تلاش های این قشر اثر گذار تقدیر کرد.
نماینده عالی دولت در استان فارس روشنگری و ارتقاء سطح آگاهی جامعه را اصلی ترین  وظیفه رسانه ها دانست و عنوان کرد: خبرنگاران پاک باخته هرگز اجازه نمی دهند هوس نام و طمع نان آنها را از رسالتی که به آن مبعوث شده اند دور کند.
وی اظهار کرد: تحقق این رسالت جز با صداقت و خیرخواهی برای مردم امکان پذیر نخواهد بود
 دکتر رحیمی آگاهی به شرایط کنونی کشور و تهدیداتی که از سوی دشمنان علیه منافع ملی ما برنامه ریزی می شود را از مولفه هایی دانست که اهالی رسانه باید به آن اشراف داشته باشند دانست و‌گفت : این تهدیدات در اکثر موارد از طریق رسانه هایی که در اختیار دشمنان قرار گرفته انجام می شود و از این رو شناسایی شرایط برای دست اندرکاران رسانه های داخلی ضروری است.

استاندار فارس بیان کرد: در مجموعه رسانه‌های دشمن اعم از مکتوب و برخط، سمعی و بصری ترویج فرهنگ غیردینی در دستور کار قرار گرفته و تلاش می شود به نقاط قوت نظام هجمه وارد کنند.
دکتر رحیمی وظیفه یک روزنامه نگار و خبرنگار مسلمان ایرانی را تلاش برای ترویج فرهنگ دینی و کاهش اثرات مخرب فرهنگ غیردینی برشمرد.
نماینده عالی دولت در استان فارس  با بیان اینکه سرمایه اجتماعی یکی از داشته های ارزشمند نظام جمهوری اسلامی ایران است، عنوان کرد: از بین بردن این سرمایه اجتماعی از دیگر تهدیدات دشمن علیه منافع ملی کشور است.
 
وی ادامه داد: عده‌ای با اعتماد به این فضا سازی ها خواسته و ناخواسته در مسیر درخواست‌های دشمن گام بر می‌دارند و افراد مورد اعتماد نظام را مورد هجمه قرار می دهند که این موضوع نیز باید به عنوان یک آسیب مورد توجه قرار گیرد.
 
استاندار فارس با بیان اینکه یکی از مولفه‌های مهم و کارآمد نظام در چهل سال گذشته ، وجود اعتماد مردم به مسئولان بوده، است، افزود: در حال حاضر دشمنان در صدد خدشه وارد کردن به این اعتماد برآمده اند که باید به عنوان یک رسالت ملی و عقیدتی در راه خنثی کردن این مسئله تلاش کنیم تا از ایجاد حس بی اعتمادی در جامعه و ترویج آن جلوگیری کنیم.
وی با اشاره به اینکه از ابتدای انقلاب تا کنون در همه عرصه های رو یارویی با دشمنان سرافراز بوده ایم جنگ تحمیلی هشت ساله را نمادی از ایستادگی مردم ایران در برابر این توطئه ها دانست  و گفت: اگرچه در جنگ هشت ساله تحمیلی وجبی از خاکمان را ندادیم و دلاورمردان ما در مقابل جبهه استکبار دفاع جانانه کردند اما دشمن در زمینه‌های مختلف با مصداق‌های جزیی به دنبال ناکارآمد جلوه دادن نظام هستند .
استاندار فارس با تاکید بر اینکه امروز ایران از پایدارترین امنیت در خاورمیانه برخوردار است، این امنیت مثال زدنی  را نتیجه جانفشانی‌های سربازان گمنام نظام دانست.
رحیمی اضافه کرد: امروز رسانه‌های بیگانه در سطح جهان به دنبال ایجاد فضای یاس و ناامیدی بین مردم و جلوه دادن اینده ای نا امیدانه  هستنند، بنابراین رسانه ها باید تزریق امید و نشاط در جامعه را مبنای حرکت خود قرار دهند.
وی با بیان اینکه بنگاه های خبر پراکنی مختلف به دنبال مخدوش کردن وحدت میان قوای مختلف و ارگان ها و نهادهای کشور هستند، گفت: خبرنگاران باید مراقب باشند نا آگاهانه در زمین بدخواهان مردم، نظام و کشور  بازی کنند .
استاندار فارس  تشخیص مرز ظریف بین نقد و تخریب را بسیار مهم توصیف کرد و افزود: با انتشار  یک تیتر می‌توان کار بزرگی را کوچک و ناصواب جلوه داد و و یا کاری بی ارزش را ارزشمند معرفی کرد.
نماینده عالی دولت در استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه از مشکلات سختی ها و موانع پیش روی خبرنگاران آگاه  است کمی درآمد، مشکلات بیمه ای، وجود آسیب‌ها، قرار گرفتن در معرض انتقام و ... را از جمله مشکلات این قشر از جامعه دانست و تاکید کرد: باید حمایت‌های قانونی از آنها  تقویت شود .
وی ادامه داد: در دولت تدبیر و امید، حرفه خبرنگاری به عنوان یک شغل و سخت و زیان آور تصویب شد و مقرر شده به ازای هر سال سابقه، یک و نیم سال سابقه برای آنها لحاظ شود و با پرداخت ٢٠ سال حق بیمه، بازنشست شوند . 
استاندار فارس همچنین به تشریح اقدماتی که توسط برخی دستگاه‌های اجرایی برای خبرنگاران استان پیش‌بینی شده اشاره و خاطرنشان کرد: ارائه تخفیف ٥٠ درصدی اماکن ورزشی، استفاده رایگان خبرنگاران و خانواده آنها  از اماکن تاریخی و ... از جمله آنها است .
رحیمی در پاسخ به مطالباتی در خصوص مسکن خبرنگاران نیز پیشنهاد داد تعاونی مسکن خبرنگاران تشکیل شود. وی ادامه داد:  زمینی در شهر صدرا برای خبرنگاران پیش‌بینی شده و  خبرنگارانی که تاکنون از زمین دولتی استفاده نکرده‌اند می توانند از مزایای آن بهره مند شوند.
 وی در بخش دیگری از سخنانش به اصلاح شبکه‌های آبی در استان به عنوان یک معضل اشاره و بیان کرد: امسال تولید آب بیش از سال‌های قبل بوده اما گرمای هوا هم افزایش داشته است .
استاندار فارس گفت:  با مصوبه شورای شهر در زمینه آب بها، مقرر شده که درآمد این بخش به اصلاح شبکه‌ها اختصاص داده شود .
رحیمی اعلام کرد در حالی که تا سال ٩٠ تنها ٦٢٦ کیلومتر اصلاح شبکه در فارس انجام شده بود اما در سه ماهه اول امسال به تنهایی ٩١٣ کیلومتر اصلاح شبکه داشته‌ایم .
وی به وضعیت محله سعدی پس از سیل اشاره و عنوان کرد: طرح تفضیلی این محله در ١٥ هکتار زمین برای ساخت و ساز
گود گل کنان تصویب شده است.مقرر شده که ساختمان‌های در مسیر برچیده و به فضای سبز تبدیل و در اراضی جدید ساکن خواهند شوند .
استاندار فارس در بخش پایانی سخنان خود با بیان اینکه برخی تصور می کنند می توانند با تخریب در فضاهای رسانه ای محدود  استاندار را تسلیم خواسته ها و مطامع خود کرده و به باج خواهی بپردازند هشدار داد: بنده استانداری نیستم که با این مباحث به کسی باج دهم .
نماینده عالی دولت در استان فارس با تاکید بر اینکه ملاک انتصاب مدیران استان، پاکدستی، پاک چشمی، کار بلد بودن و قرار داشتن در چارچوب اهداف نظام و دولت است، اظهار کرد: اگر کسی تصور کند با تهییج افکار عمومی می‌تواند، من را به  تصمیمی که تمایلی به انجام آن ندارم وادار کند سخت در اشتباه است.

Plain text

 • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
 • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
 • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
پرسش زد اسپم
کد زیر را وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.