رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

بیان مطالبات و اعلام حمایت چهره ­های شاخص دانشگاهی، فرهنگی، سیاسی و ورزشی فارس از مهندس اسکندرپور، شهردار منتخب شیراز

پیغام خطا

 • Deprecated function: define()‎: Declaration of case-insensitive constants is deprecated در require_once()‎ (خط ۲۳ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/sites/all/modules/calendar_systems/calendar/lib/classesCore.class.inc.php).
 • Deprecated function: define()‎: Declaration of case-insensitive constants is deprecated در require_once()‎ (خط ۲۴ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/sites/all/modules/calendar_systems/calendar/lib/classesCore.class.inc.php).
 • Warning: get_class()‎ expects parameter 1 to be object, null given در cmfcExceptionStandAlone::isError()‎ (خط ۵۲ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/sites/all/modules/calendar_systems/calendar/lib/exception.class.inc.php).
 • Warning: get_class()‎ expects parameter 1 to be object, null given در cmfcExceptionStandAlone::isError()‎ (خط ۵۲ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/sites/all/modules/calendar_systems/calendar/lib/exception.class.inc.php).
 • Warning: get_class()‎ expects parameter 1 to be object, null given در cmfcExceptionStandAlone::isError()‎ (خط ۵۲ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/sites/all/modules/calendar_systems/calendar/lib/exception.class.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Warning: get_class()‎ expects parameter 1 to be object, null given در cmfcExceptionStandAlone::isError()‎ (خط ۵۲ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/sites/all/modules/calendar_systems/calendar/lib/exception.class.inc.php).
 • Warning: get_class()‎ expects parameter 1 to be object, null given در cmfcExceptionStandAlone::isError()‎ (خط ۵۲ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/sites/all/modules/calendar_systems/calendar/lib/exception.class.inc.php).
 • Warning: get_class()‎ expects parameter 1 to be object, null given در cmfcExceptionStandAlone::isError()‎ (خط ۵۲ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/sites/all/modules/calendar_systems/calendar/lib/exception.class.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Deprecated function: implode()‎: Passing glue string after array is deprecated.‎ Swap the parameters در drupal_get_feeds()‎ (خط ۳۹۴ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
۱۸:۱۰ - ۲۰۱۷/۱۰/۱۴
در گفت­و­گو با صبح شیراز مطرح شد؛

بیان مطالبات و اعلام حمایت چهره ­های شاخص دانشگاهی، فرهنگی، سیاسی و ورزشی فارس از مهندس اسکندرپور، شهردار منتخب شیراز

پایگاه خبری ­تحلیلی صبح شیراز در نظر دارد طی چند نوبت، دیدگاه چهره­ های برجسته شیراز و فارس را در زمینه­ های گوناگون در ارتباط با بحث شهرداری شیراز و انتخاب مهندس اسکندرپور جویا شود

 

به بهانه ­ی انتخاب مهندس حیدر اسکندرپور از سوی شورای اسلامی شهر شیراز برای تصدی سمت مهم شهرداری این کلان­شهر، پایگاه خبری ­تحلیلی صبح شیراز در نظر دارد طی چند نوبت، دیدگاه چهره­ های برجسته شیراز و فارس را در زمینه­ های گوناگون در ارتباط با بحث شهرداری شیراز و انتخاب مهندس اسکندرپور جویا شود. در این نوبت به گفت­گو با خانم­ ها جمیله کریمی، فرانک پرتوآذر و آقایان دکتر سید علی ­اکبر صفوی و استاد رحیم هودی پرداخته ایم.

 

استاد رحيم هودي

پيشكسوت تأتر و سينما، چهره ماندگار استان فارس

 

در دغدغه ­ي امضاي حكم جناب آقاي معافيان بوديم كه دست تقدير يكي ديگر از مردان نيك روزگار و يار ايشان را در اين پست مهم قرار داد. نخست به مهندس اسكندرپور صميمانه تبريك مي­گويم و خالصانه از آمدن روزهاي پراميد براي مهد تمدن و تاريخ، شهر شيراز، بسيار خرسندم.

پروردگار را شاكرم كه در اين دوران، حضور انسان­هاي شايسته و فرهيخته و نه فقط متخصص را در جايگاه­هاي كليدي و تأثيرگذار بيشتر مي­بينم. من مهندس اسكندرپور را خوب مي­شناسم و مي­دانم او آشناي اين ديار و مردمان اين سرزمين است، اما بر حسب وظيفه بر خود واجب مي­دانم چند نكته­ اي را با ايشان در ميان بگذارم.

همگان مي­دانيم عمران و آبادي اساس كار هر شهردار است؛ شهرها همه مهندسي مي­خواهند، تكنولوژي­هاي برتر مي­خواهند، همه زيباسازي نياز دارند؛ فضاي سبز چشم­ها را در ديدن شهر نوراني مي­كند، شهروندان امنيت و آرامش مي­خواهند، امكانات نياز دارند، مجموعه ­هاي تفريحي، ورزشي و فرهنگي مي­خواهند. شما شهرسازي را مي­شناسيد، اداره كردن شهر را نيز، اما من به عنوان يك عضو قديمي از خانواده ­ي فرهنگ و هنر، از شما مي­خواهم در ذهن مردم گل­كاري كنيد. شهر زيبا ذهن زيبا مي­خواهد، شهروندان بافرهنگ اين شهر براي پيشرفت فرهنگ خود و اطرافيان­شان اساساً به كمك ما و شما نياز دارند.

هنر همواره مظلوم تأتر را به خاطر خدا دريابيد. روزگاري از هركجا توانم مي­ رسيد از مسئولين كشوري مي­خواستم سالن ­هاي اين شهر را بيشتر كنند، اما امروز با تمام تجربه­ام، از شما مي­خواهم سالن­ هايي در شأن و با كيفيتِ اين سرزمين را بيشتر كنيد تا سطح انتظار مخاطب را بهبود بخشيم. حقيقتا من فقط از هنر تأتر و سينما نمي­گويم؛ لطفا موسيقي را دريابيد، دُر يابيد، هنرهاي تجسمي به نگاه مهربان شما نيازمندند، هنرهاي دستي دلگرمي و حمايت شما را مي­خواهند و ساير هنرها و صدالبته هنرمندان هر حوزه.

دلم مي­خواهد دست هنرمندان خلاق و پرتوان را بگيريد و امنيت خاطرشان را فراهم كنيد. اين قشر پر عاطفه و پراحساس انگيزه مي­خواهند تا خلاقانه نبوغشان را شكوفا كنند.

جناب مهندس اسكندرپور شما انديشه پروريد، من خود اين امر را در تجربه ­ي ساليان شناخت شما، به يقين باور دارم؛ من  قدرشناسي شما را به ديدگانم سپرده ­ام؛ من باور دارم جوانان را مي­فهميد و از آنها بهره مي ­جوييد؛ من مي­دانم شما براي اين راه بس دشوار آماده ايد. با اين گفته ­ها مي­خواهم ضمن شادباش از حضور شما يادآور شوم دل من روشن است كه شما شهرم را با تخصص، فرزانگي و اخلاقي كه مي­شناسم در آغوش مي ­گيريد. دعاي خير من همراه شما. پايدار باشيد و سرافراز.

 

سركارخانم جمیله کریمی

 مشاور استاندار فارس در امور زنان در دولت اصلاحات، فعال سیاسی و حقوق زنان

 

با پیش­آمدِ ‎واقعه ­ای تلخ و فرصت ­سوزیِ عدم تأیید مهندس معافیان، اين مرد كارآزموده و خستگي ناپذير اصلاحات، در حالي كه فضاي سنگين اين بي­ مهري را تجربه مي­ كرديم، شوراي شهر شيراز تدبير كرد و با انتخاب مهندس اسکندرپور به عنوان شهردار شيراز به اتفاق آرا، كه نوید ادامه همان راه را می­دهد، توانست اميد و سرزندگي را به فضاي شهر راز شيراز برگرداند.

‎مهندس اسکندرپور كه از مدیران جوان و در عین حال باتجربه، خوشنام و توانمند اصلاحات است، قرابت فکری بالایی با مهندس معافیان دارد و چنانچه از برنامه مشترک هر دو برای شهرداری شیراز برمی ­آید اشراف خوبی بر مسائل و مشکلات شهر شیراز دارد.

شیراز امروزه با مشکلات عدیده­ای دست به گریبان است؛ نگاه ماشین محور و بتن محور به توسعه شهر، توسعه نامتوازن، عدم اعتقاد متولیان به رویکرد فرهنگی، مسائل مالی و اقتصادی نظیر فقدان شفافیت، بدهی زیاد و نداشتن درآمد پایدار، تخریب فضای سبز و مشکلات زیست محیطی، مسائل مربوط به آب و انرژی، تخریب بافت تاریخی و ....              

در كلیات برنامه ارائه شده به شورا از سوی مهندس اسکندرپور، چالش ­های فوق به همراه موارد دیگر به عنوان عمده مشکلات شهر شیراز دیده شده و برای آن­ها راهکار ارائه گرديده است. چنانچه از مصاحبه ها و شعار و چشم انداز برنامه ايشان با عنوان " شهر سبز پایدار، شهروند فرهنگ مدار" نیز مشخص است رویکرد فرهنگی، انسان ­مدارانه و مبتنی بر فاکتورهای توسعه پایدار به مدیریت شهری در طرح و برنامه ایشان لحاظ شده است. انتخاب مهندس اسکندرپور با اخذ هر ١٣ رأي شورا نشان از تعامل خوب وی با اعضا و كسب موفقیت ارائه برنامه ایشان در جلب نظر منتخبان مردم در شورای شهر شیراز دارد.

‎مهندس اسکندرپور سابقه اجرایی سطوح متفاوتِ مدیریت شهری را با شهرداری کازرون و بوشهر و نیز فرمانداری شيراز، به عنوان نهاد بالادستی شهرداری و سازمان ثبت احوال كشور در کارنامه خود دارد، و اين تجارب ارزشمند بی تردید با فكر خلاق و درايت و تعامل مبتي بر تدبير و روحيه جوان گرايي اين مدير جوان و پاكدست اصلاحات توأم شده و از وي يك شخصيت محبوب و تأثيرگذار در بين مردم فارس خصوصا جوانان و چهره­اي تأثيرگذار در بُعد ملي ساخته و اكنون انتخاب ايشان به عنوان شهردار كلان­شهر شيراز توانسته فضاي يأس و نااميدي كه پس از حذف نماد صداقت و پاكدستي، جناب مهندس معافيان در فضاي شهر سنگيني مي ­نمود را به فضاي اميد و نشاط و تلاش بهتر براي ساختن شيراز، آنهم در خور مردم فرهنگ دوست و فهيم اين شهر تبديل نماید.  جاي خوشخبتي است كه اين انتخاب متقارن با سكانداري جناب مهندس تبادار در استانداري فارس مي­باشد و قطعا روحيه همگرايي و همراهي ايشان مي­تواند شرايط بهتري براي فعالیت مدير توانمند و پاكدست كلان­شهر شيراز در راستاي ايجاد تحول با محوريت توسعه فرهنگي و اجتماعي و احياي ظرفيت ­هاي گردشگردي و جذب سرمايه ­گذاران و مديريت منابع انساني با انگيزه و كارآمد، با مشاركت خود شهروندان شیرازی فراهم نمايد.

 

دکتر سید علی ­اکبر صفوی

استاد تمام دانشگاه و قائم ­مقام رئیس دانشگاه شیراز

 

در مورد انتخاب مهندس اسكندرپور از سوي شوراي شهر جهت تصدي پست شهرداري شيراز، به نظرم از چند بُعد بايد به اين موضوع پرداخت.

در ابتدا بايد توجه كرد كه امروزه مسأله مديريت شهرداري كلان­شهرها و خصوصا شهر شيراز با آن جايگاه تاريخي، علمي و فرهنگي كار ساده اي نيست و نيازمند افرادي با شايستگي­هاي همه­جانبه مي­باشد؛ از سوي ديگر تاكنون افرادي با تخصص­هاي متفاوت مسئوليت شهرداري شيراز را به عهده داشته­ و هركدام به سهم خود زحمت ­هايي كشيده­ اند و نقاط قوت و ضعفي داشته ­اند، اما متاسفانه بسياري از آن­ها از ديد كلان توسع ه­اي جامع و پايدار بی ­بهره بوده­ اند؛ برخي از آن­ها كه مهندس راه و ساختمان بوده­ ، توسعه شهر را عمدتا در ساخت­ و­ساز­هاي ساختماني و خيابان و پل و امثال آن ديده ­اند؛ در حالي­كه اين نگاه حتي نصف ظرفيت توسعه ­اي يك شهر بزرگ و مهم مثل شيراز را تأمین نمی­کند. براي روشن شدن بيشتر موضوع مثال­ هايي مي­زنم. به بحث ترافيك و حمل و نقل توجه كنيد؛ در گذشته ­ای نسبتا دور عمده بحث ترافيك، مربوط به رشته مهندسي راه و ساختمان بود و كمي هم بحث­ هاي شهرسازي، اما كساني كه اكنون چنين ديدي داشته باشند به نظر من يا از عهد و زمان چند ده عقب مانده ­اند يا اصلا موضوع ترافيك در زمان حاضر را درست درك نكرده­ اند. امروزه بحث ترافيك به ­طور تقريبي حدود يك سوم بحث راه و ساختمان، يك سوم بحث شهر سازي و طراحي و برنامه­ ريزي شهري، و حدود يك سوم بحث فناوري­ هاي اطلاعات و ارتباطات يا به بياني ITS  است. در همين راستا بايد گفت كه بر اساس تحقيقات و برآوردهاي علمي جهاني، مشكلات ترافيكي با كمك ITS چند برابر بهتر از روش­ هاي معمول پل و جاده ­سازي بهبود مي ­يابند و در عين حال هزينه­ ها نیز بين يك دهم تا يك صدم كاهش مي­يابد.

همين بحث­ها در توسعه شهري نیز مطرح است. ابتدا بايد سرمايه ­هاي اصلي و واقعي شهرها را شناخت و آنان كه نتوانند اين سرمايه ­ها را به­ خوبي درك كنند هرگز بهترين مسيرهاي توسعه شهري را تشخيص نخواهند داد و بهترين كارها را نمي ­توانند انجام دهند. در جامعه امروزي مراكز علمي و دانشگاهي معتبر ملي و بين المللي و نيروي انساني، بافت­ هاي سنتي شهري، فرهنگ سنتي شهري و مراكز تاريخي سرمايه­ هايي بسيار مهم تر از زمين و ساختمان ­هاي يك شهر هستند؛ اما متاسفانه برخي حتي در حال حاضر درك درستي از اين واقعيت­ها ندارند.

حال با مقدمه فوق بهتر مي­توان دريافت كه مديران شهر و استان را بايد با چه شاخص ­هايي ارزيابي كرد. جناب مهندس اسكندرپور دانش ­آموخته مهندسي برق دانشگاه شيراز است، آنهم در سال­هايي كه برجسته ­ترين نخبگان جذب مهندسي برق مي­شده ­اند. او با هوش و ذكاوت بالايي وارد دانشگاه شده و با استانداردهای منحصر به ­فرد دانشگاه شيراز دانش آموخته شده است. از سوي ديگر هم تجربه شهردار بودن و هم تجربه فرمانداری را داشته است كه بسيار براي درك مسائل كلان­شهرها مهم است. از نگاه ديگر ايشان به اهميت و جايگاه دانشگاه ­ها و سرمايه­ هاي اجتماعي و فرهنگي شهرها اعتقاد جدي دارد و راه­هاي تعامل با آنها را نیز به ­خوبي بلد است. كاركردن با NGO ها و يا همان سازمان­ هاي مردم­ نهاد كه در اصل به معني استفاده از مشاركت خودِ مردم براي مديريت شهر و جامعه است را هم خوب مي­شناسد؛ ايشان از بخش خصوصي هم درك خوبي دارد. با همه اين ويژگي­ها در عين حال از نظر رفتار سياسي معتدل و از نظر اخلاق، خوش خلق و اهل تعامل است؛ نه غرور بيجا دارد و نه سستي در تصميم­ گيري. لذا من از همينجا به اعضاي محترم شوراي شهر كه چنين انتخابي داشته ­اند تبريك مي­گويم و از آنها تشكر مي­كنم و براي مهندس اسكندرپور نیز آرزوي موفيقت در راه خدمت هرچه بهتر به مردم اين شهر و ديار را دارم. در عين حال به ايشان و دوستان عزيز و محترم شوراي شهر دو توصيه مهم دارم. اول آنکه رعايت حقوق شهر وندي مردم و آگاه ­سازي ايشان از حقوق خود بسيار مهم است و بهتر است در اولويت اهداف شهرداري و شوراي شهر قرار گيرد. دوم آنكه بحث شفاف سازي و مبارزه جدي با رانت و مفاسد لازم است به ­طور علمي و کاملا جدي مورد توجه قرار گيرد. این عزیزان باید مطمئن باشند مردم چنين مواردي را خيلي زود درك مي­كنند و قدردان خواهند بود.

در پايان حيف است از شخصيت والا و جايگاه ارزشمند جناب آقاي معافيان كه قبلا براي تصدي اين پست انتخاب شده بودند و به هر دليل و بهانه ­اي شهر از خدمات ايشان محروم شد يادي نكنيم. ان­شاءالله به­ زودي از جايگاه جناب آقاي معافيان و بزرگواري ايشان كه به صحنه خدمت آمدند تجليل ويژه صورت خواهد گرفت.

 

سرکارخانم فرانک پرتوآذر

نخستین بانوی ایرانی مدال­آور در مسابقات آسیایی رشته دوچرخه­سواری

 

انتخاب جناب آقای مهندس اسکندرپور را به عنوان شهردار کلان­شهر شیراز از سوی شورای محترم شهر، تبریک می­گویم و امیدوارم با اتکال به خداوند و با به ­کارگیری تجارب ارزنده و تخصص ایشان و نیز حمایت اعضای محترم شورای شهر شیراز، شاهد شیرازی زیباتر و درخور شأن شهروندان فهیم شیرازی باشیم.

در این راستا امیدوارم که به منظور گسترش فرهنگ دوچرخه ­سواری، زیرساخت­های ضروری همانند مسیرهای مناسب و ایمن برای عموم مردم، پیست­ های تمرینی استاندارد و پارکینگ دوچرخه در محورهای پرتردد شهر ایجاد و تخصیص یابد و نیز با ارائه سیاست­های تشویقی نظیر کمک به تأسیس باشگاه و تیم دوچرخه ­سواری شهرداری شیراز شاهد افزایش سرانه دوچرخه ­سواری همگانی و حرفه­ای در این شهر باشیم.

 

Plain text

 • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
 • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
 • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
پرسش زد اسپم
کد زیر را وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.